Szybki kontakt

tel.: + 48 506 261 653
e-mail: zapytania@etisoft.com.pl

title

text

SEKRETARIATtel. +48 32 3328050 fax. +48 32 3328001
office@etisoft.com.plSekretariat czynny: 8.00-16.00

Helpdesktel. +48 32 3328080
helpdesk@etisoft.com.pl

Etisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

przy ul. Szarej 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X wydział gospodarczy KRS


KRS: 0000138415
NIP:
6312362213
BDO:
000018097
REGON:
277940286
Kapitał zakładowy:
5 000 000 zł
Konto PLN: Bank PEKAO SA I O/Gliwice,
ul. Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice
Nr Konta:
44 1240 1343 1111 0010 0137 6327

Konto Dewizowe:
SANTANDER BP SA,
ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice

Nr Konta:
02 1090 1766 0000 0001 0077 1290
SWIFT: WBKPPLPPXXX